3876-IMG_3869.JPG

HONDA CIVIC 2002-2006 2.0L I VTEC DOHC ENGINE JDM K20A

HONDA CIVIC 2002-2006 2.0L I VTEC DOHC ENGINE JDM K20A

AVAILABLE NOW $999
Stock #3875
4530-IMG_9394.JPG

HONDA CIVIC 2006-2011 R18A1 1.8L SOHC VTEC ENGINE MANUAL TRANSMISSION

HONDA CIVIC 2006-2011 R18A1 1.8L SOHC VTEC ENGINE MANUAL TRANSMISSION

AVAILABLE NOW $1,350
Stock #4530
4524-IMG_9272.JPG

HONDA CIVIC 2002-2006 2.0L I VTEC DOHC ENGINE JDM K20A

HONDA CIVIC 2002-2006 2.0L I VTEC DOHC ENGINE JDM K20A

AVAILABLE NOW $999
Stock #4524
4414-IMG_8041.JPG

JDM 2002-2006 K20A 2.0L DOHC VTEC MOTOR FOR HONDA CIVIC

JDM 2002-2006 K20A 2.0L DOHC VTEC MOTOR FOR HONDA CIVIC

AVAILABLE NOW $999
Stock #4414
4187-IMG_0997.JPG

2002-2006 JDM HONDA CIVIC SI I VTEC K20A 2.0L DOHC MOTOR

2002-2006 JDM HONDA CIVIC SI I VTEC K20A 2.0L DOHC MOTOR

AVAILABLE NOW $999
Stock #4187
4185-IMG_0959.JPG

JDM 2002-2006 K20A 2.0L DOHC VTEC MOTOR FOR HONDA CIVIC

JDM 2002-2006 K20A 2.0L DOHC VTEC MOTOR FOR HONDA CIVIC

AVAILABLE NOW $999
Stock #4185
4156-IMG_0338.JPG

JDM 02-06 HONDA CIVIC SI K20A IVTEC 2.0L DOHC MOTOR

JDM 02-06 HONDA CIVIC SI K20A IVTEC 2.0L DOHC MOTOR

AVAILABLE NOW $999
Stock #4156
4030-IMG_7409.JPG

2006-2011 HONDA CIVIC JDM K20Z2 2.0L VTEC ENGINE LONG BLOCK

2006-2011 HONDA CIVIC JDM K20Z2 2.0L VTEC ENGINE LONG BLOCK

AVAILABLE NOW $1,250
Stock #4030
3318-IMG_9022.JPG

D17A VTEC 1.7L SOHC JDM HONDA CIVIC ENGINE, AUTOMATIC TRANSMISSION FOR SELL

Sold out

3295-IMG_9317.JPG

USED D17A 1.7L SOHC VTEC CIVIC JDM ENGINE AND AUTO TRANSMISSION PACKAGE

Sold out

3112-IMG_6292.JPG

HONDA CIVIC D15B 1.5L SOHC NON VTEC ENGINE

Sold out

3924-IMG_4569.JPG

06-11 JDM 1.8L R18A SOHC VTEC ENGINE AUTOMATIC TRANSMISSION FOR HONDA CIVIC

Sold out

3923-IMG_4560.JPG

JDM 2006-2011 R18A 1.8L SOHC VTEC MOTOR WITH AUTOMATIC TRANSMISSION FOR HONDA CIVIC

Sold out

3919-IMG_4506.JPG

JDM 1996-2000 D15B 1.5L DUAL VTEC MOTOR FOR HONDA CIVIC

Sold out

3877-IMG_3879.JPG

HONDA CIVIC JDM K20A 2.0L DOHC I VTEC ENGINE 2002-2006

Sold out

3870-IMG_3791.JPG

HONDA CIVIC ACURA EL 01-05 JDM D17A 1.7L VTEC SOHC MOTOR

Sold out

3862-IMG_3543.JPG

HONDA CIVIC JDM D16A 1.6L SOHC VTEC MOTOR LONG BLOCK

Sold out

3837-IMG_3155.JPG

JDM 1996-2000 HONDA CIVIC D15B DUAL STAGE VTEC MOTOR MANUAL TRANSMISSION, ECU, WIRING

Sold out

3809-IMG_2089.JPG

1992-1995 JDM HONDA CIVIC D16A8 1.6L DOHC MOTOR MANUAL TRANSMISSION

Sold out

3775-IMG_1522.JPG

1996-1999 JDM HONDA CIVIC D16A 1.6L NON VTEC SOHC ENGINE

Sold out

3727-IMG_0855.JPG

HONDA CIVIC 01-05 D17A 1.7L SOHC VTEC MOTOR AUTOMATIC TRANSMISSION

Sold out

3712-IMG_0057.JPG

01-05 HONDA CIVIC JDM D15B 1.5L VTEC MOTOR REPLACEMENT FOR D17A2

Sold out

3689-IMG_9771.JPG

JDM 02-05 HONDA CIVIC D17A 1.7L SOHC VTEC MOTOR WITH AUTO TRANSMISSION

Sold out

3687-IMG_9749.JPG

D17A VTEC 1.7L SOHC JDM HONDA CIVIC ENGINE, AUTOMATIC TRANSMISSION FOR SELL

Sold out

3683-IMG_9707.JPG

02-05 HONDA CIVIC JDM D17A 1.7L VTEC ENGINE AND AUTOMATIC TRANSMISSION

Sold out

3671-IMG_9520.JPG

JDM 02-05 HONDA CIVIC D17A 1.7L SOHC VTEC ENGINE FOR SALE

Sold out

3664-IMG_9444.JPG

JDM HONDA CIVIC 06-11 R18A 1.8L SOHC VTEC ENGINE LONG BLOCK

Reserved

3662-IMG_9423.JPG

JDM HONDA CIVIC 06-11 R18A 1.8L SOHC VTEC ENGINE AUTOMATIC TRANSMISSION

Sold out

3659-IMG_9379.JPG

JDM 02-05 HONDA CIVIC D17A 1.7L SOHC VTEC ENGINE FOR SALE

Sold out

3639-IMG_9142.JPG

1996-2000 JDM HONDA CIVIC D15Z7 DUAL VTEC 1.5L SOHC ENGINE 5SPEED TRANSMISSION

Sold out

3614-IMG_7917.JPG

JDM 02-05 HONDA CIVIC D17A 1.7L SOHC VTEC ENGINE FOR SALE

Sold out

3608-IMG_7787.JPG

JDM 02-05 HONDA CIVIC D17A VTEC 1.7L SOHC MOTOR WITH AUTOMATIC TRANSMISSION FOR SALE

Sold out

3599-IMG_7520.JPG

JDM 1996-1999 HONDA CIVIC D15B 1.5L SOHC NON VTEC ENGINE

Sold out

3594-IMG_7451.JPG

JDM 1996-2000 HONDA CIVIC D16Y5 1.6L SOHC VTEC MOTOR

Sold out

3591-IMG_7419.JPG

JDM HONDA CIVIC R20A 2.0L SOHC VTEC ENGINE WITH AUTOMATIC TRANSMISSION 2006-2011

Reserved

3583-IMG_7333.JPG

JDM 96-99 HONDA CIVIC D15B 1.5L SOHC MOTOR FOR SALE

Sold out

3966-IMG_5384.JPG

1996-1999 HONDA CIVIC JDM D15B NON VTEC 1.5L SOHC ENGINE

Sold out

4009-IMG_7130.JPG

JDM D15B 1.5L SOHC NON VTEC ENGINE FOR HONDA CIVIC 1996-1999

Sold out

3967-IMG_5402.JPG

JDM HONDA CIVIC D15B 1.5L SOHC NON VTEC ENGINE MANUAL 5SPEED TRANSMISSION

Sold out

4216-IMG_1998.JPG

01-05 HONDA CIVIC JDM D17A 1.7L SOHC VTEC ENGINE FOR SALE

Sold out

4466-IMG_8614.JPG

1996-2000 JDM HONDA CIVIC ZC 1.6L SOHC ENGINE 5SPEED TRANSMISSION

Sold out

4449-IMG_8428.JPG

HONDA CIVIC 2006-2011 R18A1 1.8L SOHC VTEC ENGINE LONG BLOCK

Reserved

4447-IMG_8405.JPG

HONDA CIVIC 2006-2011 R18A1 1.8L SOHC VTEC ENGINE MANUAL TRANSMISSION

Sold out

4435-IMG_8288.JPG

HONDA CIVIC SI 2002-2006 JDM K20A 2.0L I-VTEC MOTOR

Sold out

4427-IMG_8200.JPG

HONDA CIVIC D17A1 1.7L SOHC NON VTEC ENGINE LONG BLOCK

Sold out

3125-3125-IMG_6499.jpg

HONDA CIVIC D15B 1.5L NON VTEC SOHC ENGINE FOR SALE

Sold out

4310-IMG_2768.JPG

JDM HONDA CIVIC D15B 1.5L SOHC NON VTEC ENGINE 1996-2000

Sold out

4308-IMG_2726.JPG

1996-2000 JDM HONDA CIVIC D16A 1.6L SOHC NON VTEC ENGINE

Sold out

4289-IMG_2135.JPG

JDM 01-05 HONDA CIVIC D17A 1.7L SOHC VTEC MOTOR

Sold out

4199-IMG_1343.JPG

01-05 HONDA CIVIC JDM D17A 1.7L VTEC SOHC ENGINE LONG BLOCK

Sold out

3566-IMG_5190.JPG

JDM 1992-1995 HONDA CIVIC D15B 1.5L SOHC VTEC ENGINE 5SPEED TRANSMISSION

Sold out

4100-IMG_9644.JPG

JDM D17A 1.7L SOHC VTEC ENGINE SLXA AUTOMATIC TRANSMISSION FOR CIVIC

Sold out

4043-IMG_7640.JPG

2006-2011 HONDA CIVIC SI JDM 2.0L K20A I-VTEC ENGINE FOR SALE

Sold out

4032-IMG_7449.JPG

HONDA CIVIC SI 2006-2011 JDM K20A 2.0L I-VTEC MOTOR K20Z2 REPLACEMENT

Sold out

4029-IMG_9530.JPG

01-05 HONDA CIVIC JDM D17A VTEC 1.7L SOHC ENGINE SLXA AUTOMATIC TRANSMISSION

Sold out

4025-IMG_7338.JPG

JDM 2006-2011 HONDA CIVIC R18A VTEC SOHC 1.8L MOTOR AUTOMATIC SXEA TRANSMISSION

Reserved

4024-IMG_7320.JPG

JDM HONDA CIVIC 2006-2011 R18A 1.8L SOHC VTEC ENGINE WITH AUTOMATIC TRANSMISSION

Reserved

4016-IMG_7213.JPG

2006-2011 JDM 1.8L R18A SOHC VTEC 4 CYLINDER ENGINE FOR HONDA CIVIC

Sold out

4015-IMG_7204.JPG

1996-1999 JDM 1.5L D15B SOHC MOTOR FOR HONDA CIVIC

Sold out

4013-IMG_7181.JPG

1996-1999 JDM D16A 1.6L SOHC VTEC ENGINE FOR HONDA CIVIC

Sold out