4530-IMG_9394.JPG

HONDA CIVIC 2006-2011 R18A1 1.8L SOHC VTEC ENGINE MANUAL TRANSMISSION

HONDA CIVIC 2006-2011 R18A1 1.8L SOHC VTEC ENGINE MANUAL TRANSMISSION

AVAILABLE NOW $1,350
Stock #4530
3876-IMG_3869.JPG

HONDA CIVIC 2002-2006 2.0L I VTEC DOHC ENGINE JDM K20A

HONDA CIVIC 2002-2006 2.0L I VTEC DOHC ENGINE JDM K20A

AVAILABLE NOW $999
Stock #3875
4524-IMG_9272.JPG

HONDA CIVIC 2002-2006 2.0L I VTEC DOHC ENGINE JDM K20A

HONDA CIVIC 2002-2006 2.0L I VTEC DOHC ENGINE JDM K20A

AVAILABLE NOW $999
Stock #4524
3829-IMG_3023.JPG

HONDA CIVIC JDM D17A 1.7L SOHC VTEC DX, LX, EX ENGINE 2001-2005

Sold out

3156-s-l1600.jpg

HONDA CIVIC D15B 1.5L SOHC DUAL VTEC ENGINE

Sold out

3870-IMG_3791.JPG

HONDA CIVIC ACURA EL 01-05 JDM D17A 1.7L VTEC SOHC MOTOR

Sold out

4427-IMG_8200.JPG

HONDA CIVIC D17A1 1.7L SOHC NON VTEC ENGINE LONG BLOCK

Sold out

3405-IMG_0440.JPG

HONDA CVIC JDM D17A 1.7L VTEC SOHC 2002-2005 MOTOR LONG BLOCK

Sold out

4319-IMG_2965.JPG

HONDA CRV 1999-2001 JDM 2.0L B20B DOHC MOTOR FWD AUTOMATIC TRANSMISSION

Sold out

4102-IMG_9691.JPG

HONDA CIVIC 2001-2005 JDM D17A 1.7L SOHC VTEC ENGINE LONG BLOCK

Sold out

4279-IMG_1934.JPG

HONDA CRV 1999-2001 JDM B20B 2.0L DOHC HIGH COMPRESSION MOTOR

Sold out

4324-IMG_3073.JPG

HONDA ACCORD JDM 2.0L F20B DOHC VTEC MOTOR AUTOMATIC GEARBOX

Reserved

4192-IMG_1129.JPG

HONDA ACCORD 1997-2001 JDM H23A 2.3L DOHC VTEC MOTOR AUTOMATIC TRANSMISSION

Sold out

4103-IMG_9720.JPG

HONDA CRV JDM B20B 2.0L DOHC ENGINE FOR SALE

Sold out

4193-IMG_1166.JPG

HONDA ACCORD 1997-2001 JDM 2.0L F20B DOHC VTEC MOTOR LONG BLOCK

Sold out

3176-IMG_7364.JPG

HONDA ACCORD 2.3L VTEC 4 CYLINDER AUTOMATIC TRANSMISSION

Sold out

4036-IMG_7550.JPG

HONDA ACCORD 1998-2002 JDM 2.3L F23A SOHC VTEC ENGINE AUTOMATIC TRANSMISSION

Sold out

3166-1.jpg

HONDA CIVIC K20A 2.0L IVTEC DOHC ENGINE

Sold out

3163-IMG_7248.JPG

HONDA ACCORD K20A 2.0L DOHC VTEC TYPER ENGINE AND 6SPEED LSD TRANSMISSION

Sold out

3152-IMG_6950.JPG

HONDA CIVIC K20A 2.0L BAS MODEL IVTEC DOHC ENGINE

Sold out

3727-IMG_0855.JPG

HONDA CIVIC 01-05 D17A 1.7L SOHC VTEC MOTOR AUTOMATIC TRANSMISSION

Sold out

3125-3125-IMG_6499.jpg

HONDA CIVIC D15B 1.5L NON VTEC SOHC ENGINE FOR SALE

Sold out

4435-IMG_8288.JPG

HONDA CIVIC SI 2002-2006 JDM K20A 2.0L I-VTEC MOTOR

Sold out

4032-IMG_7449.JPG

HONDA CIVIC SI 2006-2011 JDM K20A 2.0L I-VTEC MOTOR K20Z2 REPLACEMENT

Sold out

4449-IMG_8428.JPG

HONDA CIVIC 2006-2011 R18A1 1.8L SOHC VTEC ENGINE LONG BLOCK

Reserved

4031-IMG_7428.JPG

HONDA CIVIC 2001-2005 JDM D17A VTEC SOHC 1.7L MOTOR

Sold out

3124-IMG_6203.JPG

HONDA CRV B20B DOHC 2.0L ENGINE

Sold out

3427-IMG_1411.JPG

HONDA INTEGRA LS 1992-1995 JDM B18B 1.8L DOHC MOTOR LONG BLOCK

Sold out

3145-IMG_6851.JPG

HONDA INTEGRA B18B2 DOHC 1.8L MOTOR

Sold out

3131-IMG_6620.JPG

HONDA CIVIC D16A8 1.6L DOHC ENGINE AND MANUAL TRANSMISSION

Sold out

3132-IMG_6636.JPG

HONDA CIVIC D16A8 1.6L DOHC ENGINE LONG BLOCK

Sold out

4447-IMG_8405.JPG

HONDA CIVIC 2006-2011 R18A1 1.8L SOHC VTEC ENGINE MANUAL TRANSMISSION

Sold out

3139-3.jpg

HONDA ACCORD PRELUDE F20A 2.0L DOHC ENGINE

Sold out

3140-IMG_6792.JPG

HONDA CIVIC R18A 1.8L SOHC VTEC ENGINE AND AUTOMATIC TRANSMISSION

Sold out

3144-IMG_6839.JPG

HONDA CRV B20B 2.0L DOHC ENGINE WITH HIGH INTAKE MANIFOLD

Sold out

3212-IMG_7965.jpg

HONDA CRV B20B 2.0L DOHC 4CYLINDER ENGINE

Sold out

3862-IMG_3543.JPG

HONDA CIVIC JDM D16A 1.6L SOHC VTEC MOTOR LONG BLOCK

Sold out

4198-IMG_1324.JPG

HONDA CIVIC 2001-2005 JDM 1.7L D17A SOHC VTEC MOTOR LONG BLOCK

Sold out

4248-IMG_1236.JPG

HONDA CIVIC 2001-2005 JDM 1.7L D17A SOHC VTEC MOTOR LONG BLOCK

Sold out

4505-IMG_9054.JPG

HONDA ACCORD 1998-2002 JDM F23A 2.3L SOHC VTEC MOTOR AUTOMATIC GEARBOX

Reserved

3384-IMG_0004.JPG

HONDA CIVIC D15B 1.5L SOHC OBD2 DUAL STAGE VTEC MOTOR JDM D15B ENGINE

Sold out

4255-IMG_1376.JPG

HONDA CRV 1999-2001 JDM B20B 2.0L DOHC ENGINE 5SPEED MANUAL 4X4 TRANSMISSION

Reserved

3584-IMG_7346.JPG

HONDA CRV 1997-2001 JDM B20B 2.0L DOHC HIGH COMPRESSION MOTOR

Sold out

3877-IMG_3879.JPG

HONDA CIVIC JDM K20A 2.0L DOHC I VTEC ENGINE 2002-2006

Sold out

3207-IMG_7915.jpg

HONDA CIVIC D17A 1.7L SOHC VTEC ENGINE AND AUTOMATIC TRANSMISSION

Sold out

3821-IMG_2914.JPG

HONDA CIVIC 2001-2005 JDM D17A 1.7L VTEC SOHC MOTOR

Sold out

3216-IMG_8045.JPG

HONDA CIVIC D17A 1.7L 4CYL AUTOMATIC TRANSMISSION

Sold out

3728-IMG_0953.JPG

HONDA CRV JDM B20B 2.0L DOHC MOTOR LONG BLOCK

Sold out

3213-IMG_7992.jpg

HONDA CIVIC D15B 1.5L VTEC ENGINE REPLACEMENT FOR D17A 1.7L VTEC ENGINE

Sold out

3208-IMG_7926.jpg

HONDA CIVIC D17A 1.7L VTEC ENGINE AND AUTOMATIC TRANSMISSION

Sold out

4073-IMG_8937.JPG

HONDA CRV 1997-2001 JDM B20B 2.0L DOHC MOTOR AWD AUTOMATIC TRANSMISSION

Sold out

3436-IMG_1501.JPG

HONDA CIVIC JDM D15B 1.5L SOHC OBD2 VTEC MOTOR 5SPEED TRANSMISSION 1996-2000

Sold out

3646-IMG_9245.JPG

HONDA ACCORD 03-06 JDM K24A DOHC 2.4L IVTEC ENGINE

Sold out

3117-IMG_6313.JPG

HONDA ACCORD K24A 2.4L IVTEC ENGINE 2003-2006

Sold out

3380-IMG_9958.JPG

HONDA ACCORD JDM K24A 2.4L DOHC 2003-2006 I VTEC MOTOR FOR SALE

Sold out

3308-IMG_8922.JPG

HONDA CRV 97-01 JDM B20B DOHC 2.0L ENGINE WITH HIGH INTAKE

Sold out

3112-IMG_6292.JPG

HONDA CIVIC D15B 1.5L SOHC NON VTEC ENGINE

Sold out

3911-IMG_4303.JPG

HONDA CIVIC 1.5L SOHC D15B VTEC REPLACEMENT FOR D17A 1.7L SOHC VTEC MOTOR 2001-2005

Sold out

4083-IMG_9092.JPG

HONDA CIVIC 2001-2005 JDM D17A 1.7L SOHC VTEC MOTOR

Sold out

3914-IMG_4335.JPG

HONDA CRV 1997-2001 JDM B20B 2.0L DOHC HIGH COMPRESSION MOTOR FOR SALE

Sold out